Έλατο ( Χ.04 )

Ύψος 4m

 Λειτουργεί με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220V.