Ποδοσφαιρική γιγάντια μπάλα ( VA.02 )

Διάμετρος 3m

 Λειτουργεί με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220V.